Blog Posts

Financijsko poslovanje udruga – godišnje financijsko izvješće

accountant-accounting-adviser-advisor-159804

Kako se bliži datum za predaju godišnjih financijskih izvješća, potrebno je ukratko podsjetiti na obveze koje neprofitne organizacije po tom pitanju moraju ispoštovati. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija podliježe Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a godišnja financijska izvješća predaju se u roku od 60 dana po isteku poslovne godine.

Pročitaj članak

Financiranje iz javnih izvora – PROR-POT obrazac

coins-1523383_1920

Sve udruge koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, znači državnog proračuna i proračuna lokalne i područne samouprave, dužne su nadležnom tijelu dostaviti izvještaj o potrošnji dobivenih proračunskih sredstava u roku 60 dana po isteku poslovne godine. Ako izgled izvještaja nije drugačije definiran internim aktima, dostavlja se na PROR-POT obrascu.

Pročitaj članak

Zakonska obveza godišnjeg planiranja za udruge obveznice dvojnog knjigovodstva

Startup Stock Photos

Prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, udruga obveznica vođenja dvojnog knjigovodstva mora izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu i to prema Pravilnik o sustavu financijskog poslovanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji je na snagu stupio 09. studenog 2015. godine.

Pročitaj članak

Site Footer