Jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, obavezne knjige i moguće sankcije

Sve neprofitne organizacije dužne su prve 3 godine voditi knjige prema načelu dvojnog knjigovodstva neovisno o visinama prihoda. Sukladno tome obvezne su izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, dužne su osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda, podatke o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Zakonski zastupnik udruge koja je obveznica dvojnog knjigovodstva te nije ostvarila uvjete za prijelaz na jednostavno knjigovodstvo, dužan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu popunjavanjem “Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola udruge” koji sadrži 35 pitanja i treba biti ispunjen najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu (znači za 2015. g. najkasnije do 30. ožujka 2016.g.).

Nakon 3 godine poslovanja, zakonski zastupnik može donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu što znači da se odluka da udruga od 01.01. tekuće godine prelazi na vođenje jednostavnog knjigovodstva mora donijeti do kraja veljače tekuće godine.

Međutim, to je moguće samo u slučaju ako su vrijednost imovine i prihodi udruge na kraju svake od prethodne 3 godine bili manji od 230.000,00 kn.

Glavne poslovne knjige koje su dužne voditi udruge obveznice dvojnog knjigovodstva su: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

Glavne pomoćne knjige koje su dužne voditi udruge koje provode dvojno knjigovodstvo su: knjiga dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), knjiga financijske imovine i obveza, knjiga (dnevnik) blagajni, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija, evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjiga izlaznih i ulaznih računa te ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Glavne poslovne knjige koje su dužne voditi udruge obveznicejednostavnog knjigovodstva su: knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine

Dnevnik i glavna knjiga, te knjiga primitaka i izdataka čuvaju se najmanje 11 godina, a pomoćne knjige najmanje 7 godina.

Prekršajne i kaznene odredbe

Zakon uvodi novčane kazne za čitav niz prekršaja, a novčane kazne za udrugu razlikuju se prema tipu knjigovodstva. Udruga koja vodi dvojno knjigovodstvo može biti kažnjena u rasponu od 5.000 do 200.000 kn (zakonski zastupnik udruge od 5.000 do 20.000 kn), a udruga koja vodijednostavno knjigovodstvo od 1.000 do 50.000 kn (zakonski zastupnik udruge od 1.000 do 10.000 kn).

Neoconto je specijalizirana i cjelovita internetska usluga namijenjena udrugama za vođenje knjigovodstva i administrativnih poslova. UzNeoconto knjigovodstvo prestaje biti kamen spoticaja: korištenjem odabranog Neo paketa, udruge se mogu bezbrižno posvetiti radu i ostvarenju svojih ciljeva uz sigurnost poslovanja sukladnog zakonu.

Ostavite komentar:

Site Footer