Tko može, kada i kako prijeći s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo?

Iako udruge mogu voditi jednostavno knjigovodstvo bez korištenja usluga knjigovođe, jednostavno knjigovodstvo ipak nije baš tako jednostavno kao što mu ime govori.

Sve neprofitne organizacije su, neovisno o visinama prihoda, prve 3 godine nakon osnivanja dužne voditi dvojno knjigovodstvo, no u četvrtoj godini pruža im se mogućnost vođenja udruge prema načelima jednostavnog knjigovodstva. Kako bi to pravo i ostvarile, vrijednost imovine i godišnji prihodi u prethodne 3 godine moraju im biti manji od 230.000,00 kn i u svakoj od prethodne tri godine.

Prvi korak prelaska s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo je donošenje Odluke o prelasku na sustav jednostavnog knjigovodstvo od strane zakonskog zastupnika udruge koja traje sve do opoziva ili trenutka kada udruga više ne ispunjava gore navedene uvjete. Nakon toga o ovoj odluci treba obavijestiti Ministarstvo financija slanjem ispunjenog RNO-P obrasca.

Odluka za tekuću godinu koja počinje 1.1. mora se donijeti do posljednjeg dana mjeseca veljače što je ujedno i posljednji dan za predaju financijskog izvješća za prethodnu godinu.

Poslovne knjige koje su dužne voditi udruge obveznice jednostavnog knjigovodstva su knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i izlaznih računa te popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Udruge obveznice jednostavnog knjigovodstva ne moraju predavati kvartalna izvješća, ali su dužne po novom Zakonu od 2015.g. nadalje izrađivati godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu u roku 60 dana od završetka godine.

Iako udruge mogu voditi jednostavno knjigovodstvo bez korištenja usluga knjigovođe, još jednom treba napomenuti kako jednostavno knjigovodstvo nije baš tako jednostavno kao što mu ime govori. Naime, potrebna je iznimna preciznost u vođenju dokumentacije uz poznavanje pravila knjiženja, pri čemu neki poslovni događaji koji moraju istovremeno biti evidentirani u više knjiga, iziskuju posebnu opreznost.

Neoconto, specijalizirana internetska usluga za udruge, uvelike će olakšati snalaženje u vođenju jednostavnog knjigovodstva svojim Neo S paketom koji obuhvaća usluge namijenjene udrugama obveznicama jednostavnog knjigovodstva uz stalni nadzor knjigovodstvenog tima i podršku putem elektroničke pošte.

Na kraju, neovisno o tome kako vodite knjige, u svakom trenutku imajte na umu odgovornost i posljedice u slučaju njihovog pogrešnog vođenja: za nepoštivanje zakonskih obveza udrugama koje vode jednostavno knjigovodstvo propisana je kazna od 1.000 do 50.000 kuna, a za zakonskog predstavnika od 1.000 do 10.000 kuna.

Ostavite komentar:

Site Footer