Razlika između donacije i sponzorstva

Udruge se vrlo često financiraju putem sponzorstva i/ ili donacija pa će se u ovom tekstu ukratko objasniti razlika između ova dva načina prikupljanja sredstava kao i obveze koje iz toga proizlaze.

Sponzorstvo je jedan od najčešćih načina financiranja neprofitnih organizacija. Sponzor će za dan novac, uslugu ili robu od udruge očekivati promiđžbu njegove tvrtke/proizvoda/usluge, a to se može učiniti na različite načine, ovisno o vrsti udruge i djelatnosti kojom se bavi. Pri tome se troškovi sponzorstva u potpunost porezno priznaju neovisno o njihovom iznosu.

Na primjer, sportske udruge će sponzora istaknuti na odjeći ili rekvizitima, humanitarne u sklopu događanja ili manifestacija bilo na promotivnim materijalima ili na licu mjesta, a sve to ovisit će o međusobnom dogovoru.  Iz tog razloga između udruge i sponzora sklapa se ugovor o sponzorstvu kojim se definiraju pravila i obveze obje strane i to prema konkretnim potrebama.

Udruga je sponzoru u slučaju novčanog sponzorstva dužna izdati račun (neovisno da li je ili nije u sustavu PDV-a), a ako se sponzorstvo vrši putem stvari ili usluga, sponzor će udruzi ispostaviti račun, nakon čega će udruga sponzoru za izvršenu protuuslugu prema sklopljenom ugovoru također ispostaviti račun. Nakon ispostave računa s obje strane putem izjave o prijeboju izvršit će se prijeboj (kompenzacija).

U slučaju da udruga za ugovoreno sponzorstvo ne ispostavi račun, prema Zakonu o PDV-u za udrugu je propisana novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kn, a za odgovornu osobu udruge od 1.000,00 do 50.000,00 kn.

Za razliku od sponzorstva, donacija udruzi podrazumijeva darivanje u novcu, stvarima ili uslugama pri čemu darivatelj zauzvrat ne očekuje nikakvu protuuslugu ili novčanu naknadu.

Donacija se kao porezni trošak priznaje isključivo u iznosu do 2% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. Kod novčanih donacija PDV se ne obračunava, a za donacije u stvarima i uslugama potrebno je obračunati PDV na vrijednost donirane robe ili usluge pa se ispostavlja račun koji služi isključivo za prikaz porezne osnovice i iznosa PDV-a  bez obveze plaćanja.

Kod donacija nije nužno sklapati ugovor, ali je u tom slučaju uputno imati pisani trag o primopredaji donacije (otpremnica), ili molbu i odluku o donaciji, ili izvod žiro računa gdje je evidentirana isplata u slučaju donacije u novcu.

Ostavite komentar:

Site Footer