Što čini imovinu udruge i što s njom nakon prestanka rada

Imovina udruge mora isključivo služiti za ostvarivanje njenih ciljeva i obavljanje djelatnosti u skladu sa statutom jer zbog neprofitnog karaktera koristi porezne olakšice te se većinom financira iz javnih izvora.

Imovinu udruge čine novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari kao i sva druga imovinska prava. Novčana sredstva podrazumijevaju novac od članarina, priloga i darova, novac prikupljen obavljanjem djelatnosti sa svrhom ostvarivanja ciljeva udruge, novac iz javnih izvora  dobiven za financiranje programa i projekata te sva ostala novčana sredstva koja su stečena sukladno Zakonu.

S računovodstvenog aspekta, vrijednost imovine se u početku iskazuje prema nabavnoj tj. procijenjenoj vrijednosti, a amortizacija se obračunava od prvog idućeg mjeseca nakon njene uporabe, s tim da udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo nisu dužne obračunavati amortizaciju.

Kako je ustaljena praksa među udrugama bila da se nakon prestanka rada imovina podijeli osnivačima, članovima i osobama ovlaštenim za zastupanje što je davalo manevarskog prostora različitim financijskim malverzacijama, prema novom Zakonu o udrugama nema mogućnosti da fizička osoba naslijedi imovinu udruge što je ionako u suprotnosti s njenim neprofitnim karakterom.

Prema novom Zakonu kada se svi troškovi namire (vjerovnik, postupak likvidacije, sud i sl.), preostala imovina predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve i to na osnovi odluke skupštine udruge i u skladu s njenim statutom. Ako to iz nekog razloga nije moguće, dodjeljuje se jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi sjedište udruge.

U slučaju kada imovina udruge nije dovoljna za podmirenje nastalih obveza, nadležni sud pokrenuti će stečajni postupak.

Što se tiče financijskih sredstava dodijeljenih iz javnih izvora, nakon zatvaranja udruge, ostatak se vraća u proračun iz kojeg su ona dodijeljena.

Ostavite komentar:

Site Footer