Prodaja proizvoda putem udruge

Dva najčešća načina na koji udruge stječu dobit su trgovina i ugostiteljske djelatnosti. Obavljanje gospodarske djelatnosti udruge mora biti utvrđeno statutom kao jedan od načina ostvarenja ciljeva udruge.

Iako po definiciji udruge djeluju primjenom načela neprofitnosti,  nije im zabranjeno stjecanje dobiti bavljenjem gospodarskih djelatnosti, ako ona služi za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom, podmirenje troškova poslovanja ili kao nagrada osobama koje su se posebno istaknule i doprinjele radu udruge.

Treba naglasiti kako financijska dobit ne može ići u korist članova udruge ili trećih osoba, a najčešće gospodarske djelatnosti koje udruge obavljaju su trgovina proizvodima i uslugama, iznajmljivanje prostora i opreme te ugostiteljstvo.  Gospodarska djelatnost mora biti prijavljena i vrši se prema klasifikaciji gospodarskih djelatnosti udruga.

Trgovina se, kao najčešći oblik stjecanja dobiti, odnosi isključivo na prodaju predmeta koje članovi udruge osobno izrađuju. Drugim riječima, udruga ne može kupiti pa preprodavati robu na svojim štandovima ili vršiti prodaju doniranih stvari.

Prodaja se može odvijati na štandovima, kioscima, zatim u okviru prodajnih centara ili određenih javnih objekata za što je potrebno rješenje o zadovoljenim minimalnim tehničkim uvjetima , a izuzeće čine objekti koji već posjeduju spomenuto rješenje i slučajevi gdje se prodaja proizvoda udruga odvija tijekom izložbi, sajmova, priredbi i slično (tzv. prigodna prodaja).

Kod prodaje hrana potrebno je ishoditi rješenje o zadovoljenju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta kako za objekt gdje se ta hrana prodaje, tako i za osobe koje tom hranom rukuju.

Kod prodaje proizvoda na javnim i otvorenim površinama, udruga mora imati rješenje grada/općine.

Uvjeti prodaje podliježu Zakonu o trgovini te je udruga sukladno tome dužna istaknuti cijene svojih proizvoda i izdavati račune, te Zakonu o zaštiti potrošača pa svaki proizvod mora posjedovati dekleraciju i biti u skladu sa svim stavkama tog zakona, a kupac mora imati mogućnost žalbe i prigovora te sukladno tome dobiti povrat novca ili zamjenu proizvoda.

Site Footer